Đạm Đen Chuyên Dùng Cho Hồ Tiêu
 

Thành Phần:

- Đạm tổng số: 18%, Lân hữu hiệu: 2%, Kali hữu hiệu 2%.

- Ngoài ra: Phụ gia hữu cơ sinh học, trung vi lượng, các hợp chất đặc biệt để tăng đề kháng cho cây tiêu

Công Dụng:

- Bung đọt, bung chuỗi, vọt cành, lớn trái hết cỡ

- Ổn định độ pH, cải tạo đất, tái tạo và phát triển hệ rễ tơ, tái tạo quần thể vi sinh vật quanh vùng rễ

- Kích kháng cây tiêu, đào thải độc tố cho cây và đất

Hướng dẫn sử dụng:

- Sử dụng cho tiêu kiến thiết cơ bản từ 0.6-1.0 Lạng/ cây/ Lần bón

- Sử dụng cho tiêu kinh doanh bón từ 1-1.5 Lạng/ cây/ Lần bón


[Về trang trước] [Tạo trang in]

Tin cùng thể loại:
Can Tưới Siêu Đậm Đặc Đạm Đen Nông Xanh
Phân sinh hóa NPK 25 10 10 Chuyên dùng cho hồ tiêu
Đạm Đen Chuyên Dùng Cho Hồ Tiêu
Đạm Đen Nông Xanh
Đạm đen Nông Xanh chuyên dùng cho cà phê