Mô hình sử dụng sản phẩm phân sinh học MIC
 

Mô hình mẫu: 

Vườn tiêu chú chiến thôn 5, Xã Eatar, Huyện Cư'MuGar, Tỉnh Đắk Lắk. Sau hơn 20 ngày sử dụng sản phẩm phân Hữu Cơ Sinh Học MIC.

Hãy cùng nông Xanh trải nghiệm các dòng sản phẩm ưu việt nhất.


[Về trang trước] [Tạo trang in]

Tin cùng thể loại:
Mô hình sử dụng sản phẩm phân sinh học MIC
Một số kết quả đạt được mô hình trồng rau
Phóng sự phân sinh học wehg