Nông Sản An Toàn
 

          

      Một số tiêu chuẩn về nông sản an toàn có thể kể ra như: Codex Alimentarius và SPS là những thỏa thuận quốc tế đơn giản nhất. Mặc dù không có ràng buộc về pháp luật nhưng tạo ra định hướng phát triển rõ ràng để tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn được tổ chức y tế WTO và FAO khuyến cáo áp dụng. 

      Nhìn nhận từ thực tế sản xuất và thói quen tiêu dùng, nông sản an toàn sẽ mang đến lợi ích trước mắt về sức khỏe cho các nước đang và chậm phát triển. Nâng cao chất lượng cuộc sống đặc biệt tạo ra các sản phẩm an toàn cho người địa phương trực tiếp sử dụng mà các sản phẩm này vốn dĩ chỉ có các nước phát triển người dân mới được sử dụng rộng rãi. 

      Tuy nhiên nhiều các tiêu chuẩn tự nguyện khác về sản xuất tạo ra nông sản an toàn như VietGAP nếu được phổ biến rộng rãi cũng tạo thuận lợi cho người sản xuất và dễ dàng cho xuất khẩu. 

      Với nền sản xuất của nước ta việc tuân thủ các tiêu chuẩn cần đi đôi với việc thay đổi hệ thống sản xuất. Tất cả cần được công bố rộng rãi để áp dụng. Đặc biệt tư duy tập quán canh tác cũ cần thay đổi triệt để.

Để tìm hiểu thêm những vấn đề, cách thức tạo ra sản phẩm nông nghiệp an toàn bà con tìm hiểu sâu hơn tại. http://nongsanantoan.net/

 


[Về trang trước] [Tạo trang in]

Tin cùng thể loại:
Nông Sản An Toàn