Phóng sự phân sinh học wehg

Những thực nghiệm của nông dân sử dụng phân sinh học wehg trên cây tiêu và cà phê ở huyện krong năng

Mô hình sử dụng sản phẩm phân sinh học MIC

    Mô hình mẫu: 
    Vườn tiêu chú chiến thôn 5, Xã Eatar, Huyện Cư'MuGar, Tỉnh Đắk Lắk. 

Một số kết quả đạt được mô hình trồng rau

    Đạm đen Nông Xanh là dòng sản phẩm sử dụng kết hợp bón lót trong trồng rau đã chứng minh giảm chi phí sử dụng phân bón. Giúp cây rau sinh trưởng và phát triển tốt hơn, thời gian bảo quản rau lâu hơn sau thu hoạch và kéo dài thời gian thu tránh hư hỏng.