Tuyển nhân viên kinh doanh phân bón

Tuyển nhân viên kinh doanh trong lĩnh vực phân bón, làm việc tại Gia Lai, Đắk Nông, Lâm Đồng, Bình Phước Tây Ninh, Đồng Nai

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự

      Công ty TNHH MTV SX – TM – DV Nông Xanh  hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh phân bón, hóa chất. Với xu hướng ngày.....

Thông Báo Tuyển Dụng Nhân Sự

Công ty TNHH MTV SX – TM – DV Nông Xanh  hoạt động trong lĩnh.....