Đạm Đen Nông Xanh

Thuộc dòng sản phẩm phân bón thế hệ mới, tiết kiệm chi phí cho người Nông Dân, dòng sản phẩm phân bón An toàn, sạch và bền vững.

Đạm Đen Chuyên Dùng Cho Hồ Tiêu

    Dòng sản phẩm sinh hóa cao cấp chuyên dùng cho hồ tiêu. An toàn - Bền vững - Chất Lượng - Hiệu Quả. Giúp tiêu bung đọt, ra hoa đồng loạt, đậu trái tập trung, ổn định pH, cải tạo đất, tái tạo hệ rễ tơ

Can Tưới Siêu Đậm Đặc Đạm Đen Nông Xanh

      Sản phẩm chuyên dùng tưới cho cây ở giai đoạn kiến thiết cơ bản, cây kinh doanh ở thời kỳ bung ngọn, phát cành, bung hoa, bung chuỗi và giúp trái lớn hết cỡ.

Phân sinh hóa NPK 25 10 10 Chuyên dùng cho hồ tiêu

      Sản phẩm NPK-25.10.10 là dòng sản phẩm phân bón sinh hóa cao cấp, giúp cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cây trồng. Không chỉ cung cấp những dưỡng chất cần thiết cho cây trồng dòng sản phẩm NPK-25.10.10 còn đảm bảo các yêu cầu cần thiết An toàn - Bền Vững - Chất Lượng - Hiệu.....

Đạm đen Nông Xanh chuyên dùng cho cà phê

      Sản phẩm hóa sinh cao cấp chuyên dùng cho cà phê vào giai đoạn kiến thiết cơ bản, phục hồi vườn cà phê yếu, giúp tăng khả năng ra hoa đậu trái và đặ biệt hướng đến sản xuất cà phê sạch.