Chứng Nhận Tiêu Chuẩn ISO

Sau nhiều năm cố ắng hoàn thành các mục tiêu đề ra. Năm 2014 tập thể công ty Nông Xanh vinh dự đón nhận tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001:2008

Chứng Nhận Hợp Quy

Chứng nhận cho phép phân bón Nông Xanh Sử dụng dấu hợp quy trên bao bì mỗi sản phẩm