Phân Bón Nông Xanh

Một số hình ảnh công ty, sản phẩm và ứng dụng sản phẩm phân bón Nông Xanh

Giới thiêu phân bón Nông Xanh

    Là công ty đi đầu trong lĩnh vực sản xuất các dòng sản phẩm NPK sinh hóa thay thế các dòng sản phẩm NPK vô cơ. Nông Xanh hy vọng mang lại những bước tiến vượt bậc cho nền Nông Nghiệp Việt Nam

Phân Bón Nông Xanh

    Sau gần 10 năm đi vào hoạt động, Phân Bón Nông Xanh dần đến tay ngươi sử dụng. Với các dòng phân NPK sinh hóa hiện đại. Nông Xanh hy vọng mang lại lợi ích cao nhất cho người sử dụng.